lunes, 27 de mayo de 2013

Electrodomésticos

É necesario concienciar a todos os cidadáns e empresas a que é necesario reciclar electrodomésticos vellos levándoos aos Puntos Verdes e Ecoparques.

Moitos dos electrodomésticos que resultan inservibles no fogar acaban nos vertedoiros de lixo, o que provoca un grave problema no equilibrio do medio ambiente. O feito de reciclar electrodomésticos vellos supón un gran aforro en enerxía, auga e recursos naturais, xa que moitos dos seus materiais pódense volver utilizar para fabricar outros aparellos.

No ano 2003 a Normativa Europea creaba unha serie de obxectivos a cumprir sobre a Reciclaxe de Aparellos Eléctricos e Electrónicos. Pretendíase con iso que os países membros concienciasen a todos os cidadáns sobre a importancia da reciclaxe destes aparellos.

Por non reciclar electrodomésticos adecuadamente na actualidade, o 85 por cento destes aparellos domésticos finalizan a súa vida nos vertedoiros de lixo provocando un grave perigo para o medio ambiente e a saúde humana. É necesario lembrar que moitos deles están fabricados con sustancias moi tóxicas.

Os vendedores de electrodomésticos están obrigados a recoller os aparellos usados nos domicilios cando se realiza a compra dun novo. Tamén deben recoller nas propias tendas os pequenos electrodomésticos. Logo deben preocuparse de levalos a unha planta de reciclaxe.

Segundo investigacións realizadas en España só recíclase entre un 15 e un 20 por cento dos electrodomésticos. Con todo, todos os cidadáns que compran un electrodoméstico novo pagan xa no seu importe unha taxa de reciclaxe.A recadación anual deste imposto supón un importe de 300 millóns de euros. Por tanto, a responsabilidade de reciclar electrodomésticos áchase nos fabricantes que cobran esta taxa de 20 euros nun frigorífico ou de 5 euros nun pequeno electrodoméstico.

O problema comeza cando os fabricantes que cobran este imposto por reciclar electrodomésticos non se encargan de levalos aos Puntos Verdes. Os Ecoparques declaran que ás súas empresas non chegan todos os electrodomésticos que debesen. Entón, onde van parar os electrodomésticos usados?

As chatarrerías, solares e despezamentos son os culpables destas desaparicións. Aquí chegan estes aparellos coa intención de manipularse, despezar e volver a revender parte do seu material.

As administracións tamén deben pór máis interese no feito de reciclar electrodomésticos. Teñen o seu parte de culpa en todo isto xa que moitos Ecoparques e Puntos Verdes non están ben sinalizados, non cumpren cos horarios, non teñen accesos adecuados ou non teñen información dos horarios de apertura. Evidentemente, os grandes prexudicados de todas estas accións son o medio ambiente e por conseguinte, o ser humano.No hay comentarios:

Publicar un comentario